11/08/2020 12:06Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thương nàng đi xuống đi lên

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 06/03/2015 10:56

 

Thương nàng đi xuống đi lên
Nát bờ cỏ chỉ chưa nên vợ chồng
Nguồn: Kiều Văn, Tình yêu trong ca dao - tục ngữ - dân ca, NXB Tổng hợp Đồng Nai, 2009

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Thương nàng đi xuống đi lên