26/10/2021 17:02Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bài 25
25

Tác giả: Matsuo Basho - 松尾笆焦

Nước: Nhật Bản
Đăng bởi hongha83 vào 07/11/2008 03:25

 

Nguyên tác

あかあかと 
日はつれなくも 
秋の風

Bản dịch của Vĩnh Sính

Trời hồng tuy nóng như thiêu,
Xem trong cơn gió hiu hiu, Thu về.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Matsuo Basho » Bài 25