13/08/2020 22:04Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoạ Thận Tư nhật ngọ phục đắc hoà vũ thứ vận
和慎思日午復得和雨次韻

Tác giả: Cao Bá Quát - 高伯适

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 27/07/2014 18:08

 

Nguyên tác

輕風調午氣,
細雨濕迴塘。
竹寫涓涓淨,
花舒冉冉香。
春應融萬品,
天正洩三陽。
伯子知佳興,
閒來且命觴。

Phiên âm

Khinh phong điều ngọ khí,
Tế tế vũ thấp hồi đường.
Trúc tả quyên quyên tịnh,
Hoa thư nhiễm nhiễm hương.
Xuân ưng dung vạn phẩm,
Thiên chính tiết tam dương[1].
Bá tử tri giai hứng,
Nhàn lai thả mệnh trường.

Bản dịch của Ngô Linh Ngọc

Gió thoảng hơi xuân dịu
Bờ ao, mưa nhẹ giăng
Trúc thanh thanh toả nét
Hoa chầm chậm đơm hương
Xuân hợp tình muôn vật
Trời chính tiết tam dương
Bạn biết ta cao hứng
Nhàn nhã chén quỳnh nâng
Thận Tư: xem chú thích bài "Đề Trần Thận Tư học quán thứ Phương Đình vận".

Nguồn: Cao Bá Quát toàn tập - tập 1, Trung tâm Nghiên cứu quốc học, NXB Văn học, 2004
[1] Trong kinh Dịch, tiết tam dương chỉ tháng giêng.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cao Bá Quát » Hoạ Thận Tư nhật ngọ phục đắc hoà vũ thứ vận