09/08/2022 12:37Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Biển
At sea

Tác giả: Sara Teasdale

Nước: Mỹ
Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 22/07/2021 10:48

 

Nguyên tác

IN the pull of the wind I stand, lonely,
On the deck of a ship, rising, falling,
Wild night around me, wild water under me,
Whipped by the storm, screaming and calling.
Earth is hostile and the sea hostile,
Why do I look for a place to rest?
I must fight always and die fighting
With fear an unhealing wound in my breast.

Bản dịch của Minh Sơn Lê

Đứng trong gió cuộn, một mình,
Trên boong tàu biển, lênh đênh bềnh bồng,
Đêm hoang vu, biển mênh mông,
Giữa cơn bão tố, trên không thét gào.
Biển hung hăng cả địa cầu,
Làm sao tìm thấy chốn nào nghỉ ngơi?
Đành chống chọi đến tàn hơi
Sợ cơn đau lại đến khơi ngực này.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Sara Teasdale » Biển