09/02/2023 19:56Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ngự chế đề Hồ Công động
御制題壼公洞

Tác giả: Lê Hiến Tông - 黎憲宗

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 22/09/2018 00:06

 

Nguyên tác

策馬悠悠到洞天,
攀雲直上訪行僊。
月遊原廟歌風後,
地闢虛牕太極先。
松桂縱橫分俗境,
河山收攬入詩權。
奇聲羽化壼中客,
泰運光扶億萬年。

Phiên âm

Sách mã du du đáo động thiên,
Phan vân trực thướng phỏng hành tiên.
Nguyệt du nguyên miếu ca phong hậu,
Địa tịch hư song thái cực tiên.
Tùng quế tung hoành phân tục cảnh,
Hà sơn thu lãm nhập thi quyền.
Kỳ thanh vũ hoá hồ trung khách,
Thái vận quang phù ức vạn niên.

Bản dịch của HTP

Thong thả buông cương đến động trời,
Vịn mây lên thẳng động tiên chơi.
Gió trăng cổ miếu vui non nước,
Bờ cõi hư không lặng đất trời.
Tùng cúc đã chia nên khác tục,
Văn chương gác lại biết bao lời.
Bầu tiên cảnh lạ cùng tiên khách,
Vận nước hanh thông ức vạn đời.
Lạc khoản: “Thượng Dương động chủ đề; Cảnh Thống kỷ nguyên chi tứ, Tân Dậu trọng xuân bái yết tẩm lăng, hành hạnh Tây đô lưu đề nhất luật; Trung thư giám chính tự, thần Ngô (Ninh?) phụng tả” 上陽洞主題;景統紀元之四,辛酉仲春拜謁寢陵,行幸西都留題一律;中書監正字,臣吳﹝寧?﹞奉寫 (Thượng Dương động chủ đề; Tháng hai mùa xuân năm Tân Dậu Cảnh Thống thứ 4 (1501) bái yết sơn lăng, trên đường đi lưu đề ở Tây đô một bài; Trung thư giám chính tự là Ngô (Ninh?) vâng mệnh viết chữ).

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Hiến Tông » Ngự chế đề Hồ Công động