02/07/2022 21:44Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trẻ và Già
Young and Old

Tác giả: Charles Kingsley

Nước: Anh
Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 10/01/2022 05:58

 

Nguyên tác

When all the world is young, lad,
And all the trees are green
And every goose a swan, lad,
And every lass a queen;

Then hey for boot and horse, lad,
And ‘round the world away
Young blood must have its course, lad,
And every dog his day.

When all the world is old, lad,
And all the trees are brown
And all the sport is stale, lad,
And all the wheels run down

Creep home and take your place there
The spent and maimed among
God grant you find one face there
You loved when all was young.

Bản dịch của Minh Sơn Lê

Khi mà thế giới còn thơ,
Mọi loài cây cối xanh mơ mượt mà
Con ngỗng cũng là thiên nga,
Mỗi nàng con gái đều là nữ vương;

Rồi, chàng phi ngựa, lên đường,
Vòng quanh thế giới bốn phương là nhà
Máu trai hùng chí đường xa,
Mỗi ngày rong ruổi đi qua đời mình.

Khi mà vạn vật cũ, lâu,
Mọi loài cây cối sạm nâu hết rồi
Thể thao tất cả lỗi thời,
Bánh xe lãng tử đền hồi lăn rơi.

Lết về nhà của bạn thôi
Tiền tiêu thì cũng đã vơi dọc đường
Chúa cho bạn thấy chân dung
Mà khi còn trẻ bạn từng yêu thương.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Charles Kingsley » Trẻ và Già