09/08/2020 02:18Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nào khi hai đứa mình kê chung một gối

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thể loại khác (thơ); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 15/03/2015 10:20

 

Nào khi hai đứa mình kê chung một gối,
Bởi vì ai lỡ hội ra ri?
Trách ai quên ngãi bỏ nghì,
Đồng đen chê nhẹ, than chì vụng suy.
Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Nào khi hai đứa mình kê chung một gối