29/01/2023 18:44Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

XVI
XVI

Tác giả: Aleksandr Pushkin - Александр Пушкин

Nước: Nga
Đăng bởi Tung Cuong vào 15/04/2022 06:57

 

Nguyên tác

Меж ними всё рождало споры
И к размышлению влекло:
Племен минувших договоры,
Плоды наук, добро и зло,
И предрассудки вековые,
И гроба тайны роковые,
Судьба и жизнь в свою чреду,
Всё подвергалось их суду.
Поэт в жару своих суждений
Читал, забывшись, между тем
Отрывки северных поэм;
И снисходительный Евгений,
Хоть их не много понимал,
Прилежно юноше внимал.

Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

Giữa hai bạn ngày một nhiều tranh cãi
Thường dẫn tới trầm ngâm suy ngẫm mãi
Nào từ xưa khế ước xã hội có thế nào,
Nào thành công khoa học, rồi thiện ác ra sao
Và định kiến thì ăn sâu khó mà trị nổi
Và bí mật sự sống bên kia thế giới,
Rồi cuộc đời và số phận mới được bàn,
Mọi đề tài được tranh luận râm ran.
Khi hăng hái chứng minh, đưa ra nhận định
Quên mọi sự, chàng đọc luôn một mạch
Nhiều đoạn trong trường ca đất Bắc lừng danh;
Và Evghênhi tỏ ra người rất bao dung,
Dù chàng cũng không thông hiểu hết,
Vẫn cố gắng hiểu sâu người bạn tốt.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Aleksandr Pushkin » XVI