26/05/2022 22:38Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nghe về một gã đàn ông
I heard of a man

Tác giả: Leonard Cohen

Nước: Canada
Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 09/03/2021 06:03

 

Nguyên tác

I heard of a man
who says words so beautifully
that if he only speaks their name
women give themselves to him.

If I am dumb beside your body
while silence blossoms like tumors on our lips.
it is because I hear a man climb stairs and clear his throat outside the door.

Bản dịch của Minh Sơn Lê

Nghe về một gã đàn ông
Toàn lời đẹp đẽ nói không ai bằng
Chỉ nêu tên họ rõ ràng
Đàn bà tìm hắn trao thân khắp miền.

Nếu tôi khờ dại bên em
Trong cơn đắm đuối môi tìm môi nhau
Bỗng nghe hắng giọng bên rào
Một đàn ông bước lên cầu thang kia.
Trong thi tập Let us compare mythologies.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Leonard Cohen » Nghe về một gã đàn ông