29/11/2022 09:13Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Điệp luyến hoa
蝶戀花

Tác giả: Lý Dục - 李煜

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi Vanachi vào 10/07/2005 19:31

 

Nguyên tác

遙夜亭皋閒信步,
乍過清明,
漸覺傷春暮。
數點雨聲風約住,
朦朧澹月雲來去。

桃李依依春暗度,
誰在秋千,
笑裡輕輕語。
一片芳心千萬緒,
人間沒個安排處。

Phiên âm

Dao dạ đình cao nhàn tín bộ,
Sạ quá thanh minh,
Tiệm giác thương xuân mộ.
Sổ điểm vũ thanh phong ước trú,
Mông lung đạm nguyệt vân lai khứ.

Đào lý y y xuân ám độ,
Thuỳ tại thu thiên,
Tiếu lý khinh khinh ngữ.
Nhất phiến phương tâm thiên vạn tự,
Nhân gian một cá an bài xứ.

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Bờ vắng đêm khuya nhàn tản bộ,
Chợt quá thanh minh,
Dần thấy xuân về cuối.
Vài tiếng mưa rơi, ngừng gió thổi,
Mông lung trăng nhạt, mây lui tới.

Đào mận đương tươi, xuân chừng dở,
Ở dưới giá đu,
Trong trẻo ai cười nói.
Một tấm lòng thơm ngàn vạn mối,
Nhân gian nào chốn an bài tới!

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Dục » Điệp luyến hoa