29/01/2023 09:17Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cổ ý
古意

Tác giả: Phù Thúc Hoành - 符叔宏

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trần
Đăng bởi Vanachi vào 09/09/2005 13:24

 

Nguyên tác

荷葉綠如蓋,
荷花紅似顏。
思君未得見,
池上空盤桓。

Phiên âm

Hà diệp lục như cái,
Hà hoa hồng tự nhan.
Tư quân vị đắc kiến,
Trì thượng không bàn hoàn.

Dịch nghĩa

Lá sen xanh như chiếc lọng,
Bông sen hồng như gương mặt.
Nhớ ai mà chưa được gặp,
Trên bờ ai thơ thẩn hoài.

Bản dịch của Nhóm Lê Quý Đôn (Lê Thước, Vũ Đình Liên, Trịnh Đình Rư, Nguyễn Sĩ Lâm, Trần Lê Hữu)

Sen lá như dù biếc,
Sen hoa tựa má đào.
Nhớ ai chưa gặp mặt,
Vơ vẩn mãi bên ao.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phù Thúc Hoành » Cổ ý