26/05/2022 18:13Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cảnh thế
警世

Tác giả: Từ Thụ Hoài Thâm - 慈受懷深

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Tống, Liêu, Kim
Đăng bởi hongha83 vào 15/07/2017 21:06

 

Nguyên tác

美食意生貪,
粗食心起怒。
喃喃嗜飽滿,
殊不知來處。
人生一飯間,
貪嗔癡悉具。
智者善思惟,
莫為餔啜誤。

Phiên âm

Mỹ thực ý sinh tham,
Thô thực tâm khởi nộ.
Nam nam thị bão mãn,
Thù bất tri lai xứ.
Nhân sinh nhất phạn gian,
Tham sân si tất cụ.
Trí giả thiện tư duy,
Mạc vi bô xuyết ngộ.

Bản dịch của Thích Thiền Tâm

Ăn ngon ý sinh tham,
Ăn dở tâm sinh giận.
Thịt cá thích say no,
Chúng sinh đầy khổ hận.
Đời người trong bữa ăn,
Tham giận mê luẩn quẩn.
Bậc trí dứt trần duyên,
Vui đạo hằng tinh tấn.
Nguồn: Mấy điệu sen thanh (tập 2), Thích Thiền Tâm, Đức Viên tự, 1997

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Từ Thụ Hoài Thâm » Cảnh thế