26/06/2021 02:18Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đồng Lầm nhuộm vải nâu non

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 13/09/2020 05:50

 

Đồng Lầm nhuộm vải nâu non,
Bên hồ cá rộng, bên con sông bồi.
Đồng Lầm là tên nôm làng Kim Liên, trước còn gọi phường Kim Hoa, thôn Tả Nghiêm, huyện Thọ Xương, Hà Nội, có nghề nhuộm nâu. Cửa ô Kim Kiên còn gọi Ô Đồng Lầm.

Nguồn: Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Đồng Lầm nhuộm vải nâu non