18/08/2022 02:23Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tùng

Tác giả: Nguyễn Hữu Cương

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi hongha83 vào 16/12/2009 18:14

 

Nguyên tác

翠色能長在,
芳心不可民。
蕭蕭風雪裡,
接引一天春。

Phiên âm

Thuý sắc năng trường tại
Phương tâm bất khả dân
Tiêu tiêu phong tuyết lý
Tiếp dẫn nhất thiên xuân

Dịch nghĩa

Màu biếc còn mãi đó
Ruột thơm chẳng thể mai một được
Trong gió tuyết căm căm
Tiếp nối dẫn tới một trời xuân

Bản dịch của Nguyễn Tiến Đoàn

Sắc biếc xanh xanh mãi
Ruột thơm chẳng mất dần
Dãi dầu trong sương tuyết
Tiếp dẫn một trời xuân
Nguồn: Mai Hồ thi thảo, NXB Giáo dục, 2002

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Hữu Cương » Tùng