27/05/2024 12:39Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hò hẹn

Tác giả: Nguyễn Quang Hưng

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 22/11/2015 13:54

 

Người hứa đưa tôi về chốn rêu phong đình chùa quan họ
Khép mở Bách Môn, Tiên Du trăm chiều mưa gió
Đan tay dồn trống gọi đêm nối ngôi
Ngõ tre ngàn xưa giờ lên phố rồi!...

Người hứa đưa tôi đi trắng mềm búp lan chân trần sóng nổi
Nuột nà sóng đen gót hồng hương sen
Liền chị liền anh chen đò lạc lối
Ka ra ô kê xênh xang nói cười

Người hẹn tôi cuối canh hát đêm Mười Hai tháng Giêng
Nghìn nghịt đồi Lim đố vui ăn tiền
Trẻ trai bây giờ có đâu hát mấy!
Tôi kéo tay mình qua đồi mây bay
Tóc trầm mi dài quán xá vơi đầy...

Người hẹn chờ tôi trong vườn Vương Phi
Lưng mềm lá dâu ơi sáo chân chì!
Ơ a ru hời đò ai tôi hát
Phố đông gót giày xuôi xuôi kiệu vàng

Còn ai tắm đêm dưới đèn cao áp?
Tôi thỉnh chuông chùa đợi tiểu tu chung
Tiểu bận ngồi xe búp bê hoa hồng
Gọi đò chẳng thưa lới lơ người hát
Tôi về chợ buôn khế chua mơ chát
Lở bồi một chuyến đò ngang...
23-25/7/2002

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Quang Hưng » Hò hẹn