11/12/2022 06:22Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Có khi nào

Tác giả: Cao Quảng Văn

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 17/10/2017 10:49

 

Em đang nghĩ gì giữa buổi sớm mai
Có khi nào
                trái tim để ngỏ
Cho những cánh diều
                nôn nao nhớ gió
Hoa điệp vàng
                chấp chới nắng
Trên cao...
Nguồn: Cao Quảng Văn, Về đâu mây trắng (thơ), NXB Thanh niên, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cao Quảng Văn » Có khi nào