02/07/2022 10:00Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chia phần cho cháu

Tác giả: Tụ Vinh - Nguyễn Sư Giao

Thể thơ: Thơ mới năm chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 05/12/2009 21:47

 

Trước khi đem chia phần
Bà cười vui nhỏ nhẹ

Ngày xưa có cậu bé
Thương yêu em vô cùng
Từ miếng cơm vật dùng
Đều nhường em phần trội

Bé em cũng rất tội
Chẳng chịu nhận phần nhiều
Xin nhường lại anh yêu
Chúng thương nhau đáo để

Hai cháu nghe bà kể
Ngồi chăm chú thiết tha
Bà liền đem cam ra
Một quả to, quả nhỏ

Việc chia phần tưởng khó
Ngược lại quá dễ dàng
Hai cháu đã sẵn sàng
Nhận phần mình quả bé.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tụ Vinh » Chia phần cho cháu