12/08/2020 20:40Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ăn chanh ngồi gốc cây chanh (V)

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/04/2015 17:36

 

Ăn chanh ngồi gốc cây chanh
Mẹ em ăn nói với anh thực thà
Anh về giết lợn giết gà
Mẹ em lại kể con cà con kê
Anh giận anh vác lợn về
Họ hàng tóm tép cá trê đớp bèo
Mẹ em xắn váy chạy theo
Lại đây mẹ gả con Bèo cho anh
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Ăn chanh ngồi gốc cây chanh (V)