27/01/2023 09:42Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Biệt thê
別妻

Tác giả: Trần Quý Khanh - 陳季卿

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Đường
Đăng bởi Vanachi vào 30/12/2006 17:34

 

Nguyên tác

月斜寒露白,
此夕去留心。
酒至添愁飲,
詩成和淚吟。
離歌淒鳳管,
別鶴怨瑤琴。
明夜相思處,
秋風吹半衾。

Phiên âm

Nguyệt tà hàn lộ bạch,
Thử tịch khứ lưu tâm.
Tửu chí thiêm sầu ẩm,
Thi thành hoà lệ ngâm.
Ly ca thê phượng quản,
Biệt hạc oán dao cầm.
Minh dạ tương tư xứ,
Thu phong xuy bán khâm.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Trăng tà lạnh trắng sương khuya
Ra đi tim để lại đêm chia hồn
Rượu châm uống mãi, sầu chôn
Tiếng thơ ngâm với lệ còn rớt rơi
Sáo đưa ly khúc hận đời
Hạc ra đi oán chưa vơi dao cầm
Đêm mai xứ lạ nhớ mong
Trường bào nửa mảnh phập phồng gió thu.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Quý Khanh » Biệt thê