26/09/2022 05:15Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nam hương tử - Hà xứ thối Ngô câu
南鄉子-何處淬吳鉤

Tác giả: Nạp Lan Tính Đức - 納蘭性德

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thanh
Đăng bởi U cốc khách vào 11/10/2013 11:32

 

Nguyên tác

何處淬吳鉤?
一片城荒枕碧流。
曾是當年龍戰地,
颼颼。
塞草霜風滿地秋。

霸業等閑休,
躍馬橫戈總白頭。
莫把韶華輕換了,
封侯。
多少英雄只廢丘。

Phiên âm

Hà xứ thối Ngô câu[1]?
Nhất phiến thành hoang chẩm bích lưu.
Tằng thị đương niên long chiến địa,
Sưu sưu.
Tái thảo sương phong mãn địa thâu (thu).

Bá nghiệp đẳng nhàn hưu,
Dược mã hoành qua tổng bạch đầu.
Mạc bả thiều hoa khinh hoán liễu,
Phong hầu.
Đa thiểu anh hùng chỉ phế khâu.

Bản dịch của Nam Long

Tôi kiếm báu nơi nao?
Một mảnh thành hoang soi nước mau.
Hồi trước đây từng là chiến địa,
Ầm ào.
Ngọn cỏ vùng biên sương gió thâu.

Nghiệp bá bỗng còn đâu,
Thúc ngựa khua mâu thoắt bạc đầu.
Chớ rẻ xuân xanh mà đổi lấy,
Phong hầu.
Anh kiệt cũng vùi nấm mộ sâu.
[1] Tên một loại đao cong, tương truyền do vua Hạp Lư nước Ngô chế ra, sau dùng để phiếm chỉ đao sắc. Thơ Bão Chiếu: “Thông mã kim lạc đầu, Cẩm đới bội Ngô câu” 驄馬金絡頭,錦帶佩吳鉤 (Ngựa trắng có vàng treo ở đầu, Đai gấm đeo đao Ngô câu).

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nạp Lan Tính Đức » Nam hương tử - Hà xứ thối Ngô câu