21/10/2021 08:11Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hiệu Thôi Quốc Phụ thể kỳ 4
效崔國輔體其四

Tác giả: Hàn Ốc - 韓偓

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi hongha83 vào 11/11/2008 08:59

 

Nguyên tác

羅幕生春寒,
繡窗愁未眠。
南湖一夜雨,
應濕採蓮船。

Phiên âm

La mạc sinh xuân hàn,
Tú song sầu vị miên.
Nam hồ nhất dạ vũ,
Ưng thấp thái liên thuyền.

Dịch nghĩa

Rèm cửa sổ bằng lụa nên khí xuân lạnh,
Bên song rèm thêu buồn chưa ngủ được.
Hồ phía nam mưa cả đêm,
Hẳn là thuyền hái sen bị ướt hết rồi.

Bản dịch của Cao Bá Vũ

Đêm xuân sương xuống màn buông
Bên song thao thức canh trường tái tê
Thuyền ai hái vội sen khuya
Nam hồ mưa lạnh bay về đầy khoang

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hàn Ốc » Hiệu Thôi Quốc Phụ thể kỳ 4