04/07/2022 10:40Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ngâm nguyệt kỳ 2
吟月其二

Tác giả: Tào Tuyết Cần - 曹雪芹

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thanh
Đăng bởi Vanachi vào 09/08/2007 15:53

 

Nguyên tác

非銀非水映窗寒,
試看晴空護玉盤。
淡淡梅花香欲染,
絲絲柳帶露初幹。
只疑殘粉塗金砌,
恍若輕霜抹玉欄。
夢醒西樓人跡絕,
餘容猶可隔簾看。

Phiên âm

Phi ngân phi thuỷ ánh song hàn,
Thí khán tình không hộ ngọc bàn.
Đạm đạm mai hoa hương dục nhiễm,
Ty ty liễu đới lộ sơ cán.
Chỉ nghi tàn phấn đồ kim thế,
Hoảng nhược khinh sương mạt ngọc lan.
Mộng tỉnh tây lâu nhân tích tuyệt,
Dư dung do khả cách liêm khan.

Bản dịch của nhóm Vũ Bội Hoàng

Bạc hay là nước dọi ngoài song,
Mâm ngọc nhìn xem giữa ánh hồng.
Hương đượm hoa mai màu nhạt nhạt,
Móc tan tơ liễu sợi thòng thòng.
Thềm vàng xoa phấn thừa, đâu đấy?
Giàn ngọc dây sương nhẹ phải không?
Tỉnh giấc lâu tây người vắng ngắt,
Ngoài rèm còn đấy mảnh gương trong.
Bài thơ này do Hương Lăng làm, nằm trong hồi 48 của Hồng lâu mộng.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tào Tuyết Cần » Ngâm nguyệt kỳ 2