16/08/2022 20:15Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tây Hồ lưu biệt
西湖留別

Tác giả: Bạch Cư Dị - 白居易

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Vanachi vào 07/10/2008 03:18

 

Nguyên tác

征途行色慘風煙,
祖帳離聲咽管弦。
翠黛不須留五馬,
皇恩只許住三年。
綠藤陰下鋪歌席,
紅藕花中泊妓船。
處處回頭盡堪戀,
就中難別是湖邊。

Phiên âm

Chinh đồ hành sắc thảm phong yên,
Tổ trướng ly thanh yết quản huyền.
Thuý đại bất tu lưu ngũ mã,
Hoàng ân chỉ hứa trú tam niên.
Lục đằng âm hạ phô ca tịch,
Hồng ngẫu hoa trung bạc kỹ thuyền.
Xứ xứ hồi đầu tận kham luyến,
Tựu trung nan biệt thị hồ biên.

Bản dịch của Ngô Văn Phú

Gió khói sầu dâng suốt dặm xa,
Chia tay trướng tiễn, nghẹn đàn ca.
Mày xanh xui chớ lưu năm ngựa,
Ơn chúa buổi về, năm hẹn ba.
Bóng rợp gốc mây bầy tiệc hát,
Ghé thuyền kỹ nữ, đỏ sen hoa.
Quay đầu chốn chốn đầy lưu luyến,
Thật khó chia tay nổi với hồ.
Nguồn: Thơ Bạch Cư Dị, Ngô Văn Phú, NXB Hội nhà văn, 2006

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bạch Cư Dị » Tây Hồ lưu biệt