06/12/2022 05:23Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cành đào

Tác giả: Nguyễn Thuỵ Kha

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 08/09/2014 02:31

 

Ai giơ ao cành đào
Trời Sài Gòn chợt dịu

Ta nhớ gì ngoài kia
Mà cành đào cứ hồng rất thắm

Ta ngỡ gặp trong mơ
Một ngọn lửa vô hình đốt nóng

Và mùa xuân từ một phương trời lạnh
Ùa lên như một thoáng mưa qua

Ai giơ ao cành đào
Lòng ta trùng lại...
Nguồn: Biệt trăm năm, NXB Đà Nẵng, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Thuỵ Kha » Cành đào