26/03/2023 23:03Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Xuân nhật tuyệt cú thập thủ kỳ 02
春日絕句十首其二

Tác giả: Cao Bá Quát - 高伯适

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 21/03/2020 14:27

 

Nguyên tác

襟帶山河千里府,
風流歌管萬人家。
朱橋錦宇舊時燕,
韋曲紅稠無賴花。

Phiên âm

Khâm đới sơn hà thiên lý phủ,
Phong lưu ca quản vạn nhân gia.
Chu kiều cẩm vũ cựu thì yến,
Vi khúc[1] hồng trù vô lại hoa.

Dịch nghĩa

Núi sông như dải áo ôm lấy ngàn dặm phủ,
Thú phong lưu đàn hát khắp muôn nhà.
Những chim én thuở trước bay lượn ở nhà sang trọng bên cầu sơn đỏ,
Vang khắp Tràng An cảnh tươi hồng đông vui không cần có hoa.

Bản dịch của Đỗ Quang Liên

Nghìn dặm phủ, dinh sông núi bọc,
Phong lưu đàn hát khắp muôn nhà.
Cầu son, nhà đẹp vui bày yến,
Hồng rực đông vui chẳng mượn hoa.
[1] Vi là tên đất, thuộc Tràng An tỉnh Thiểm Tây, tác giả mượn chỉ Thăng Long.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cao Bá Quát » Xuân nhật tuyệt cú thập thủ kỳ 02