07/07/2022 07:47Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoán khê sa (Sương nhật minh tiêu thuỷ trám không)
浣溪沙(霜日明霄水蘸空)

Tác giả: Trương Hiếu Tường - 張孝祥

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Tống, Kim
Đăng bởi tôn tiền tử vào 11/09/2014 02:08

 

Nguyên tác

霜日明霄水蘸空,
鳴鞘聲裏繡旗紅,
淡煙衰草有無中。

萬里中原烽火北,
一尊濁酒戍樓東,
酒闌揮淚向悲風。

Phiên âm

Sương nhật minh tiêu thuỷ trám không,
Minh sao thanh lý tú kỳ hồng,
Đạm yên suy thảo hữu vô trung.

Vạn lý Trung Nguyên phong hoả bắc,
Nhất tôn trọc tửu thú lâu đông,
Tửu lan huy lệ hướng bi phong.

Bản dịch của Nguyễn Đương Tịnh

Ngày thu trời nước sáng trong veo
Tung gió cờ bay tiếng thép gào
Sương lan cỏ xác mờ thăm thẳm

Vạn dặm kinh thành lửa ngút cao
Cửa đông rượu đục ly vừa cạn
Gửi gió, gió ơi mấy giọt trào

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trương Hiếu Tường » Hoán khê sa (Sương nhật minh tiêu thuỷ trám không)