18/01/2021 18:55Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Túc Thanh Viễn Giáp Sơn tự
宿清遠峽山寺

Tác giả: Tống Chi Vấn - 宋之問

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Sơ Đường
Đăng bởi hongha83 vào 21/05/2012 22:02

 

Nguyên tác

香岫懸金剎,
飛泉屆石門。
空山唯習靜,
中夜寂無喧。
說法初聞鳥,
看心欲定猿。
寥寥隔塵市,
何異武陵源。

Phiên âm

Hương tụ huyền kim sát,
Phi tuyền giới thạch môn.
Không sơn duy tập tịnh,
Trung dạ tịch vô huyên.
Thuyết pháp sơ văn điểu,
Khán tâm dục định viên.
Liêu liêu cách trần thị,
Hà dị Vũ Lăng nguyên.

Bản dịch của Thông Thiền

Chùa vàng treo vách núi
Cửa đá cách thác tuôn
Núi vắng chỉ quen tĩnh
Nửa đêm lặng im lìm
Thuyết pháp chim vừa hót
Nhìn tâm khỉ muốn yên
Vắng vẻ xa trần thế
Nào khác chốn thần tiên
Chùa Giáp Sơn nay là chùa Phi Lai (Giáp Sơn nay được gọi là Phi Lai Giáp 飛來峽), ở huyện Thanh Viễn, bắc Quảng Châu, Quảng Đông. Huyện Thanh Viễn lập năm 214 trước công nguyên, lấy tên là huyện Liệt Giang 冽江, vì có sông Bắc Giang 北江 chảy ngang qua, nước trong xanh nên được gọi là Thanh Viễn.

Tống Chi Vấn theo phe Trương Dịch Chi 張易之, nên sau khi Trương Dịch Chi bị giết chết, Tống Chi Vấn bị đày xuống Lĩnh Nam (đến chết). Trên đường nhập Lĩnh Nam, qua chùa Giáp Sơn, có vào chùa và làm bài thơ này.

Nguồn: Cõi thiền & thơ, NXB Tôn giáo, 2011

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tống Chi Vấn » Túc Thanh Viễn Giáp Sơn tự