13/04/2024 20:03Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ức giang thượng Ngô xử sĩ
憶江上吳處士

Tác giả: Giả Đảo - 賈島

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Lâm Xuân Hương vào 28/02/2017 07:23

 

Nguyên tác

閩國揚帆去,
蟾蜍缺復圓。
秋風吹渭水,
落葉滿長安。
此地際會夕,
當時雷雨寒。
蘭橈殊未返,
消息海雲端。

Phiên âm

Mân quốc[1] dương phàm khứ,
Thiềm thừ[2] khuyết phục viên.
Thu phong xuy Vị thuỷ[3],
Lạc diệp mãn Trường An.
Thử địa tế hội tịch,
Đường thời lôi vũ hàn.
Lan trạo thù vị phản,
Tiêu tức hải vân đoan.

Dịch nghĩa

Giương buồm trở về đất Mân,
Mặt trăng lúc khuyết lúc tròn.
Gió thu thổi qua sông Vị,
Lá rụng đầy Trường An.
Chúng ta gặp nhau tại nơi đây,
Lúc đó sấm sét và mưa lạnh lẽo.
Mái chèo bằng gỗ mộc lan chưa trở lại,
Tin tức ngóng trông nơi chân mây góc biển.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Đất Mân ông giương buồm đi khuất
Cóc trên trăng lúc khuyết lúc tròn
Gió thu sông Thuỷ thổi dồn
Trường An lá rụng đầy đường tả tơi
Chúng ta gặp lại nơi đây nữa
Sấm chớp rền lạnh lẽo cơn mưa
Mái chèo trở lại vẫn chưa
Ngóng trông tin tức từ bờ biển xa.
Tác giả cùng người ở ẩn họ Ngô gặp nhau ở Trường An, khi họ Ngô trở về đất Mân, ông viết bài này tỏ nỗi nhớ nhung.

[1] Viết tắt của Mân Việt quốc, tên nước thời cổ, nay trong tỉnh Phúc Kiến.
[2] Con cóc, trong bài ám chỉ mặt trăng vì người ta cho rằng có hình con cóc trên mặt trăng.
[3] Tên con sông chảy qua Trường An, kinh đô nhà Đường.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Giả Đảo » Ức giang thượng Ngô xử sĩ