06/12/2021 09:42Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vịnh bát thập nhất khoả
詠八十一顆

Tác giả: Tiết Đào - 薛濤

Thể thơ: Cổ phong (cổ thể); Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 13/06/2014 17:47

 

Nguyên tác

色比丹霞朝日,
形如合浦圓璫。
開時九九如數,
見處雙雙頡頏。

Phiên âm

Sắc tỷ đơn hà triêu nhật,
Hình như Hợp Phố[1] viên đang.
Khai thì cửu cửu như sổ,
Kiến xứ song song hiệt hàng.

Dịch nghĩa

Sắc đỏ như ráng buổi sớm,
Hình tròn như ngọc làm tại Hợp Phố.
Lúc nở rõ ràng tám mươi mốt nhị tròn,
Bên ngoài đôi chim bay lên xuống vui đùa.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Như ráng trời ban mai sắc đỏ
Hình tròn như Hợp Phố ngọc châu
Rõ ràng tám mốt viên màu
Đôi chim bay lượn cùng nhau vui đùa
Bát thập nhất khoả là cây, ra hoa thành chùm, mỗi chùm có 9 hoa, mỗi hoa có 9 nhị hình tròn như viên ngọc.

[1] Tên huyện trong tỉnh Quảng Tây, nơi sản xuất ra ngọc rất đẹp.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tiết Đào » Vịnh bát thập nhất khoả