03/10/2023 08:29Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trước thác nước
폭포 앞에서

Tác giả: Kim Min-jeong - 김민정

Nước: Hàn Quốc
Đăng bởi hongha83 vào 22/12/2022 20:32

 

Nguyên tác

새들처럼 날아가든 비말 되어 흩어지든
그건 너의 자유라고 너무 쉽게 말하지 마
이렇게 비류직하로 떨어진 적 없다면

Bản dịch của Lê Đăng Hoan

Hoặc là như chim bay đi
cũng có thể tán li thành bụi nước
Đó là tự do của ngươi ư
xin đừng quá dễ dàng nói thế
Nếu chưa bao giờ
rơi thẳng xuống như thác nước kia
Nguồn: Hoa, thời khắc ấy (thơ song ngữ Hàn - Việt), Lê Đăng Hoan dịch, NXB Phụ nữ, 2022

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Kim Min-jeong » Trước thác nước