24/03/2023 19:56Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đường Lạng Sơn

Tác giả: Tương Phố - Đỗ Thị Đàm

Thể thơ: Song thất lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Vanachi vào 28/04/2019 22:14

 

Đường Lạng Sơn, bánh xe rong ruổi,
Chuyện tâm tình, nhớ buổi cùng anh;
Vẫn còn suối biếc rừng xanh,
Cây rừng nước suối gợi tình nhớ nhau.

Ngắm cảnh cũ dạ sầu khôn tả,
Nhớ bạn xưa nay đã xa rồi.
Giữa đường, ngơ ngẩn bồi hồi,
Dừng xe mấy độ, quanh rồi lại quanh.
Dùng dằng mãi bên ghềnh bóng ngả;
Sương hôm sa đẫm cả áo khăn.

Ra về, sầu lại bội phần
Mây Tam Thanh biết mấy lần tương tư!
Đường Lạng Sơn, một buổi chiều tà, 1916

Nguồn: Tương Phố, Mưa gió sông Tương, NXB Bốn phương, Sài Gòn, 1960

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tương Phố » Đường Lạng Sơn