31/05/2023 11:20Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Những bài ca

Tác giả: Bá Thanh

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 25/05/2019 19:14

 

Vào lúc những bài ca bi tráng sắp sinh ra
Chợt nghe thấy tiếng ca giữa đôi bờ mê thức
Lại nhìn thấy ca từ cứ hiện lên sáng rực
Nên khẽ hát theo cùng rồi chép lại lời ca
Nguồn: Bá Thanh, Lá thơ, NXB Văn học, 2011

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bá Thanh » Những bài ca