09/08/2020 19:27Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đến đây xin hãy mời ngồi

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 07/05/2015 10:12

 

Đến đây xin hãy mời ngồi,
Nam ca nữ xướng đôi lời cho vui.
- Cảm ơn đào liễu có lòng,
Sẵn sàng yên kỷ[1] anh hùng ngồi chơi.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001
[1] Một loại ghế dài kiểu cổ.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Đến đây xin hãy mời ngồi