01/12/2021 22:52Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hạ nhật tây viên
夏日西園

Tác giả: Đức Tường thiền sư - 德祥禪師

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi hongha83 vào 15/10/2008 21:40

 

Nguyên tác

閑著西邊一草堂,
熱天無地可乘涼。
池塘六月由來淺,
林木三年未得長。
栽得豆苗堪作蔭,
勝於亭榭反生香。
晚風約有溪南叟,
劇對蟬聲話夕陽。

Phiên âm

Nhàn trước tây biên nhất thảo đường,
Nhiệt thiên vô địa khả thừa lương.
Trì đường lục nguyệt do lai thiển,
Lâm mộc tam niên vị đắc trường.
Tai đắc đậu miêu kham tác âm,
Thắng ư đình tạ phản sinh hương.
Vãn phong ước hữu khê nam tẩu,
Kịch đối thiền thanh thoại tịch dương.

Bản dịch của Nguyễn Khắc Phi

Mới cất vườn tây túp thảo đường
Trời oi không chốn để thừa lương
Ao chuôm ngày hạ đành khô cạn
Cây núi ba năm bóng chẳng rườm
Muốn sạch cõi lòng năng quét dất
Thích thông cửa ngõ chớ châm hương
Chỉ còn gió sớm khe nam ấy
Lại sợ ve kêu quấy tịch dương.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đức Tường thiền sư » Hạ nhật tây viên