05/10/2022 12:00Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lạc Dương nữ nhi hành
洛陽女兒行

Tác giả: Vương Duy - 王維

Thể thơ: Thất ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 28/11/2006 19:20

 

Nguyên tác

洛陽女兒對門居,
纔可容顏十五餘。
良人玉勒乘驄馬,
侍女金盤膾鯉魚。
畫閣朱樓盡相望,
紅桃綠柳垂簷向。
羅幃送上七香車,
寶扇迎歸九華帳。
狂夫富貴在青春,
意氣驕奢劇季倫。
自憐碧玉親教舞,
不惜珊瑚持與人。
春窗曙滅九微火,
九微片片飛花璅。
戲罷曾無理曲時,
妝成祇是薰香坐。
城中相識盡繁華,
日夜經過趙李家。
誰憐越女顏如玉,
貧賤江頭自浣紗。

Phiên âm

Lạc Dương nữ nhi đối môn cư,
Tài khả dung nhan thập ngũ dư.
Lương nhân ngọc lặc thừa thông mã[1],
Thị nữ kim bàn khoái lý ngư.
Hoạ các chu lâu tận tương vọng,
Hồng đào lục liễu thuỳ thiềm hướng.
La vi tống thượng thất hương xa,
Bảo phiến nghinh quy cửu hoa trướng.
Cuồng phu phú quý tại thanh xuân,
Ý khí kiêu xa kịch Quý Luân[2].
Tự liên Bích Ngọc thân giao vũ,
Bất tích san hô trì dữ nhân.
Xuân song thự diệt cửu vi hoả,
Cửu vi phiến phiến phi hoa toả.
Hí bãi tằng vô lý khúc thì,
Trang thành kỳ thị huân hương toạ.
Thành trung tương thức tận phồn hoa,
Nhật dạ kinh quá Triệu, Lý gia.
Thuỳ liên Việt nữ nhan như ngọc,
Bần tiện giang đầu tự hoán sa.

Dịch nghĩa

Có người con gái Lạc Dương ở nhà đối diện,
Nhìn vẻ ngoài đoán chừng hơn mười lăm tuổi.
Chồng nàng đeo ngọc cưỡi ngựa quý,
Người hầu gái mang món cá ở trên mâm vàng.
Lầu son gác tía đối đối nhau,
Đào hồng liễu biếc rủ xuống hiên nhà.
Màn trướng tiễn xe có xức bảy mùi hương,
Quạt quý đón rèm thêu chín bông hoa.
Chồng là người phú quý và trẻ tuổi,
Ý khí kiêu xa quá mức.
Chàng thương cảm người con gái đã đích thân dạy múa,
Chẳng tiếc san hô đưa cho bất cứ ai.
Ngọn gió sớm mùa xuân dập tắt chín ngọn lửa nhỏ,
Chín ngọn lửa như những cánh của vòng hoa đang bay.
Sau khi múa nàng chỉ có đủ thời gian để hát,
Mặc trang phục xong là ngồi trước hương thơm.
Trong thành chỉ biết những chốn phồn hoa,
Ngày đêm qua những nhà giàu có nhất.
Có ai thương người con gái đất Việt nhan sắc như ngọc,
Nghèo hèn tự giặt quần áo đầu bến sông?

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Truớc nhà có gái Lạc Dương
Tuổi tròn trăng đẹp như hường nở bông
Chồng quen yên ngọc ngựa thông
Nữ tì dâng cá chép trong đĩa vàng
Lầu son gác tía mơ màng
Ðào hồng liễu biếc rũ lan can nhà
Xe "thất hương" nối màn là
Quạt đưa tận trướng "cửu hoa" khi về
Chồng đang độ tuổi đam mê
Kiêu sang xa xỉ kể gì Quý Luân
Yêu nàng Bích Ngọc đương xuân
Tặng san hô cùng dạy múa mong tương kỳ
Ðêm xuân đốt lửa "cửu vi"
Lửa bay thành hạt khác gì đóm hoa
Múa xong rồi cuộc vui qua
Ðiểm trang, ngồi giữa hương pha khói trầm
Phồn hoa chồng mãi trong thành
Nhà nàng Triệu, Lý quẩn quanh đêm ngày
Ðẹp như gái Việt thương thay
Ðầu sông giặt lụa, chẳng may phận nghèo.
[1] Ngựa đen đốm trắng rất quý.
[2] Tức Thạch Sùng dời Tấn làm thứ sử Kinh Châu, nức tiếng giàu có nhờ cuớp tài sản các thuyền buôn.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vương Duy » Lạc Dương nữ nhi hành