21/10/2021 21:19Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cố kinh thu nhật
故京秋日

Tác giả: Hồ Xuân Hương - 胡春香

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 22/08/2008 09:07

 

Nguyên tác

冉冉征塵秋月斜,
一盃還送舊繁華。
一蘇水潦西流盡,
三島晴光北望賒。
燈月青氈悲故物,
霜前白露落誰家。
此來相對重相憶,
客久年深奈若何。

Phiên âm

Nhiễm nhiễm chinh trần thu nguyệt tà,
Nhất bôi hoàn tống cựu phồn hoa.
Nhất Tô thuỷ lạo tây lưu tận,
Tam Đảo tình quang bắc vọng xa.
Đăng nguyệt thanh chiên bi cố vật,
Sương tiền bạch lộ lạc thuỳ gia.
Thử lai tương đối trùng tương ức,
Khách cửu niên thâm nại nhược hà.

Bản dịch của Bùi Hạnh Cẩn

Thấm thoát đường thu ánh nguyệt tà,
Chốn xưa lại chuốc chén phồn hoa.
Dòng Tô nước cuốn về tây hết,
Tam Đảo trời quan ngó bắc xa.
Đèn rạng chăn xanh thương vật cũ,
Sương buông móc  trắng đọng mô nhà.
Lần này gặp mặt càng mong nhớ,
Khách mãi năm tàn nỗi thế a!
Nguồn:
1. Hồ Xuân Hương thơ chữ Hán - chữ Nôm & giai thoại, Bùi Hạnh Cẩn, NXB Văn hoá - Thông tin, 1999
2. Tứ gia thi tập (ký hiệu R. 423), Thư viện quốc gia Việt Nam

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hồ Xuân Hương » Cố kinh thu nhật