12/07/2020 10:09Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Quá Tương Âm
過湘陰

Tác giả: Ngô Thì Nhậm - 吳時任

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Tây Sơn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 27/03/2020 14:26

 

Nguyên tác

過了三湘入楚中,
車如流水馬遊龍。
傍山村落茅參瓦,
夾道田莊竹間松。
曲潤橋頭穿柳暗,
斜陽塔影抹霞濃。
一般意味難描處,
還有新弦上錦峰。

Phiên âm

Quá liễu Tam Tương[1] nhập Sở[2] trung,
Xa như lưu thuỷ mã du long.
Bạng sơn thôn lạc mao tam ngoã,
Giáp đạo điền trang trúc gián tùng.
Khúc nhuận kiều đầu xuyên liễu ám,
Tà dương tháp ảnh mạt hà nùng.
Nhất ban ý vị nan miêu xứ,
Hoàn hữu tân huyền thướng cẩm phong.

Dịch nghĩa

Qua Tam Tương rồi, vào trong đất Sở,
Xe như nước chảy, ngựa tựa rồng bay.
Xóm thôn cạnh núi, mái tranh chen mái ngói,
Trang trại bên đường, khóm trúc lẫn khóm tùng.
Trên khe khúc khuỷu, nhịp cầu luồn qua bóng liễu,
Dưới ánh chiều tà, bóng tháp quyệt vào ráng nồng.
Ý vị nói chung, là chỗ rất khó miêu tả,
Trên non gấm còn có một vành trăng treo.
Huyện Tương Âm thuộc tỉnh Hồ Nam.

Nguồn: Ngô Thì Nhậm toàn tập (tập III), NXB Khoa học xã hội, 2005
[1] Tức Tương Đàm, Tương Âm và Tương Hương, thuộc tỉnh Hồ Nam.
[2] Tên nước thời Xuân Thụ, nay thuộc vùng Hồ Nam, Hồ Bắc.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ngô Thì Nhậm » Quá Tương Âm