26/02/2021 14:46Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tống Địch Tông Hanh
送狄宗亨

Tác giả: Vương Xương Linh - 王昌齡

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi hongha83 vào 27/12/2008 04:01

 

Nguyên tác

秋在水清山暮蟬,
洛陽樹色鳴皋煙。
送君歸去愁不盡,
又惜空度涼風天。

Phiên âm

Thu tại thuỷ thanh sơn mộ thiền,
Lạc Dương[1] thụ sắc Minh Cao[2] yên.
Tống quân quy khứ sầu bất tận,
Hựu tích không độ lương phong thiên.

Dịch nghĩa

Vẻ thu nhận biết qua nước sông trong, tiếng ve trên núi chiều,
Sắc cây ở Lạc Dương và sương khói trên núi Minh Cao.
Tiễn ông ra về lòng tôi buồn vô hạn,
Lại tiếc không lường trước ngày có gió lạnh.

Bản dịch của Nguyễn Văn Nam

Núi biếc sông xanh khói lam chiều
Lá thu xào xạc tiếng ve kêu
Bạn về tiếc nuối sầu thăm thẳm
Đầy trời thanh mát một màu yêu
Địch Tông Hanh thân thế không rõ.

Nguồn: Đường thi - Trăm bài thơ hay, NXB Hải Phòng, 2003
[1] Nay là thành phố Lạc Dương, tỉnh Hà Nam.
[2] Tên núi ở phía nam Lạc Dương.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vương Xương Linh » Tống Địch Tông Hanh