16/06/2024 04:07Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thanh minh hoạ Âu Dương Sơn Lập kỳ 1
清明和歐陽山立其一

Tác giả: Lưu Sân - 劉詵

Thể thơ: Cổ phong (cổ thể); Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nguyên
Đăng bởi tôn tiền tử vào 21/08/2014 21:50

 

Nguyên tác

江南二月三月,
野水一村兩村。
花落人家寒食,
燕歸山館黃昏。

Phiên âm

Giang Nam nhị nguyệt tam nguyệt,
Dã thuỷ nhất thôn lưỡng thôn.
Hoa lạc nhân gia hàn thực,
Yến quy sơn quán hoàng hôn.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Giang Nam tháng hai tháng ba
Một thôn hai thôn mé nước
Hàn thực nhà ai hoa rụng
Én về quán núi tịch dương

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lưu Sân » Thanh minh hoạ Âu Dương Sơn Lập kỳ 1