24/06/2021 19:16Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cuộc hành hương của chàng hiệp sĩ Childe Harolds - Khúc thứ ba (18)
Childe Harold’s Pilgrimage - Canto III (18)

Tác giả: Lord Byron - George Gordon Byron

Nước: Anh
Đăng bởi hongha83 vào 05/10/2018 07:51

 

Nguyên tác

And Harold stands upon this place of skulls,
The grave of France, the deadly Waterloo;
How in an hour the power which gave annuls
Its gifts, transferring fame as fleeting too!
In `pride of place’ here last the eagle flew,
Then tore with bloody talon the rent plain,
Pierced by the shaft of banded nations through;
Ambition’s life and labours all were vain;
He wears the shatter’d links of the world’s broken chain.

Bản dịch của Đào Xuân Quý

Chàng Hê râu đứng trên bãi xương người
Mộ nước Pháp - Oateclô khủng khiếp!
Một giờ thôi cũng đủ đem xoá tất
Những gì đã cho thuyên chuyển cả Vinh quang
Chính ở đây nơi vị trí kiêu căng
Con phượng hoàng đã bay lên lần cuối
Xé đất nước với gót chân đẫm máu
Và bị mũi tên các dân tộc xuyên vào
Vô ích thay, cuộc đời tham vọng, cần cù
Mang những mắt gãy của dây xiềng nhân loại
Nguồn: Ngày đã đi qua (thơ), Đào Xuân Quý giới thiệu và tuyển dịch, NXB Quân đội nhân dân, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lord Byron » Cuộc hành hương của chàng hiệp sĩ Childe Harolds - Khúc thứ ba (18)