10/06/2023 04:17Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bốn bề

Tác giả: Đỗ Quảng Hàn

Thể thơ: Thơ mới bốn chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 10/02/2022 07:06

 

Bốn bề biển cả
Bốn bề nương dâu
Bốn bề núi dựng
Bốn bề sóng cao
Biết em ở đó
Anh không lối vào
Bốn bề biển cả
Bốn bề nương dâu

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Quảng Hàn » Bốn bề