26/05/2022 18:17Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bồi thị lang thúc du Động Đình tuý hậu kỳ 3
陪侍郎叔遊洞庭醉後其三

Tác giả: Lý Bạch - 李白

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Lâm Xuân Hương vào 11/08/2016 23:46

 

Nguyên tác

剗却君山好,
平铺湘水流。
巴陵无限洒,
醉杀洞庭秋。

Phiên âm

Sản khước[1] Quân sơn[2] hảo,
Bình phô Tương thuỷ[3] lưu.
Ba Lăng vô hạn tửu,
Tuý sát Động Đình thu.

Dịch nghĩa

(Giá như) đem bỏ được núi Quân đi,
Sẽ chỉ còn dòng sông Tương phẳng lặng chảy dài.
Rượu uống trên núi Ba Lăng tha hồ,
Vẻ thu ở hồ Động Đình đẹp mê hồn khiến người say.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Chèo thuyền rời núi Quân tốt đẹp
Êm đềm trôi phẳng nước sông Tương
Rượu tha hồ uống Ba Lăng
Động Đình thu đẹp nát lòng khi say.
Thị lang thúc là người chú tên Diệp, giữ chức Hình bộ thị lang của tác giả. Hồ Động Đình là một thắng cảnh nổi tiếng, nay trong huyện Nhạc Dương tỉnh Hồ Nam.

[1] Có bản chép là “Hoạch khước” 划却, cùng nghĩa.
[2] Núi nổi trong hồ Động Đình.
[3] Sông bắt nguồn từ tỉnh Quảng Tây, chảy vào hồ Động Đình. Ba Lăng, tên núi, ở gần hồ Động Đình.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Bạch » Bồi thị lang thúc du Động Đình tuý hậu kỳ 3