22/05/2024 09:58Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vãn từ kỳ 2
挽詞其二

Tác giả: Vương Xứng - 王偁

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi hongha83 vào 05/10/2008 20:23

 

Nguyên tác

舞樓春去空殘日,
月榭香飄不見人。
欲覓梨雲仙夢遠,
坐臨芳沼獨傷神。

Phiên âm

Vũ lâu xuân khứ không tàn nhật,
Nguyệt tạ hương phiêu bất kiến nhân.
Dục mịch lê vân tiên mộng viễn,
Toạ lâm phương chiểu độc thương thần.

Bản dịch của Lê Xuân Khải

Lầu múa xuân đi trăng xế bóng
Tạ trăng hương thoảng cảnh không người
Mộng lê vân muốn tìm xa lắc
Thầm tứ bâng khuâng cạnh ảnh ngồi.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vương Xứng » Vãn từ kỳ 2