16/04/2021 06:26Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vịnh non bộ nơi nhà bạn

Tác giả: Yến Lan - Lâm Thanh Lang

Thể thơ: Thơ mới tám chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 01/06/2010 02:31

 

Cành san hô gắn trên nền đá chẻ
Đỡ nhánh tùng làm đỉnh núi chon von
Vốn là chất vôi trầm nơi đáy bể
Gió trăng chơi mấy chốc cũng tiêu mòn
12-1987
Nguồn: Yến Lan, Thơ tứ tuyệt, NXB Hội nhà văn, 1996

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Yến Lan » Vịnh non bộ nơi nhà bạn