01/10/2022 08:16Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Áp noãn

Tác giả: Lê Thánh Tông - 黎聖宗

Thể thơ: Đường luật biến thể; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 19/02/2007 17:53

 

Trứng ở nhà ai chẳng nồng,
Một hòn hỗn độn nẻo sơ đông[1].
Ngoài in thái tố mười phân bạc,
Trong nhuộm đan sa một điểm hồng.
Sang, khó, nào ai chẳng đẹp miệng ?
Xưa nay mấy kẻ chất nên chồng ?
Giống lành nỡ để ba đông[2] lạnh,
Sá mượn kim kê[3] ấp lấy tông.
[1] Lúc mới đông.
[2] Ba tháng đông.
[3] Gà vàng.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Thánh Tông » Áp noãn