25/05/2024 15:19Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Dòng sông

Tác giả: Shin Kyung-rim - 신경림

Nước: Hàn Quốc
Đăng bởi hongha83 vào 05/08/2008 06:44

 

Nguyên tác

빗줄기가 흐느끼며 울고 있다
울면서 진흙 속에 꽂히고 있다
아이들이 빗줄기를 피하고 있다
울면서 강물 속을 떠돌고 있다

강물은 그 울음소리를 잊었을까
총소리와 아우성소리를 잊었을까
조그만 주먹과 맨발들을 잊었을까

바람이 흐느끼며 울고 있다
울면서 강물 위를 맴돌고 있다
아이들이 바람을 따라 헤매고 있다
울면서 빗발 속을 헤매고 있다

Bản dịch của Nguyễn Quang Thiều

Những giọt mưa thổn thức và nức nở
Than khóc, những giọt mưa xối xuống sân bùn
Bầy trẻ đang trốn những giọt mưa
Than khóc, bầy trẻ lang thang bên bờ sông

Phải chăng sông đã quên những tiếng khóc than?
Sông đã quên tiếng đạn bom và tiếng người gào thét?
Sông đã quên những bàn tay, những dấu chân trần bé nhỏ?

Và kia nữa, gió đang than khóc
Khóc than, gió thổi trên sông
Và bầy trẻ lang thang trong gió
Khóc than, bầy trẻ lang thang trong mưa.
(1973)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Shin Kyung-rim » Dòng sông