29/06/2022 04:58Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Quê đâu cho bằng quê nhà, nhà ta ta ở, việc ta ta làm

Tác giả: Hồ Chí Minh - 胡志明

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hảo liễu vào 29/06/2015 16:37

 

Trông về trời bể mênh mang
Bà con đã cách, xóm làng đã xa
Lưu ly không cửa không nhà
Chân trời góc bể biết là về đâu
Báo Nhân dân số 213, ngày 12-8-1954.

Nguồn: Thơ Hồ Chí Minh, NXB Nghệ An, 2005

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hồ Chí Minh » Quê đâu cho bằng quê nhà, nhà ta ta ở, việc ta ta làm