30/09/2022 02:29Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thủ 29
首29

Tác giả: Lê Hữu Trác - 黎有晫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 04/03/2008 10:06

 

Nguyên tác

誓却爲巾履草鞋,
恾攩琴劍故山來。
閉門種菜英雄毛,
釣月耕雲曠逸懷。
酌酒池邊雙月勸,
撫琴窻下百花開。
騎驢毎過斜陽嶺,
牧笛辰聞唱落梅。

Phiên âm

Thệ khước vi cân lý thảo hài,
Mang đảng cầm kiếm cố sơn lai.
Bế môn chủng thái anh hùng mao,
Điếu nguyệt canh vân khoáng dật hoài.
Chước tửu trì biên song nguyệt khuyến,
Phủ cầm song hạ bách hoa khai.
Kỵ lư mỗi quá tà dương lĩnh,
Mục địch thần văn xướng lạc mai.

Bản dịch của Nguyễn Trọng Thuật

Cởi mũ thâm ra dận dép rừa,
Gươm đàn quẩy thẳng nẻo vườn xưa.
Anh hùng gánh nước dăm rau cỏ,
Khoáng sĩ câu trăng cuốc gió mưa.
Mời rượu trăng lồng bên mặt nước,
Hoạ đàn hoa nở trước song thưa.
Chiều hôm tiếng địch chăn trâu thổi,
Văng vẳng đầu non dạo vó lừa.
Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 83, 5-1924
Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 83, 5-1924

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Hữu Trác » Thủ 29