23/05/2024 16:22Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Xạ diên thi
射鳶詩

Tác giả: Lưu Trinh - 劉楨

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Hán
Đăng bởi Đông Hải Cù Sinh vào 27/04/2020 08:59

 

Nguyên tác

鳴鳶弄雙翼,
飄飄薄青雲。
我後橫怒起,
意氣凌神仙。
發機如驚焱,
三發兩鳶連。
流血灑牆星,
飛毛從風旋。
庶士同聲贊,
君射一何妍。

Phiên âm

Minh diên lộng song dực,
Phiêu phiêu bạc thanh vân.
Ngã hậu hoạnh nộ khởi,
Ý khí lăng thần tiên.
Phát cơ như kinh diễm,
Tam phát lưỡng diên liên.
Lưu huyết sái tường tinh,
Phi mao tòng phong tuyền.
Thứ sĩ đồng thanh tán:
“Quân xạ nhất hà nghiên!”

Bản dịch của Châu Hải Đường

Diều kêu vươn cánh tung bay;
Nhẹ nhàng chao lượn tầng mây xanh rờn.
Ta vùng giận dữ đứng lên;
Anh hào khí thế thần tiên còn nhường.
Nhanh như lửa xé kinh hoàng;
Tên bay ba mũi, diều tàn một đôi.
Rắc tường máu tựa sao rơi;
Lông theo gió cuộn tả tơi la đà.
Sĩ dân cất tiếng ngợi ca:
Bắn cung chàng đích thực là tuyệt hay!

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lưu Trinh » Xạ diên thi