21/06/2024 03:48Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Phúc Đường cảnh vật
福堂景物

Tác giả: Tuệ Trung thượng sĩ - 慧中上士

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trần
Đăng bởi Vanachi vào 27/09/2008 23:04

 

Nguyên tác

福堂景致已郎當,
賴有禪風習習涼。
籬落簫疏抽筍瘦,
門庭幽邃闢松荒。
未逢時泰賢人出,
且喜林深瑞獸藏。
早晚老天開佛日,
通門桃李弄春光。

Phiên âm

Phúc Đường cảnh trí dĩ lang đang,
Lại hữu thiền phong tập tập lương.
Ly lạc tiêu sơ trừu duẩn sấu,
Môn đình u thuý tịch tùng hoang.
Vị phùng thì thái hiền nhân xuất,
Thả hỉ lâm thâm thuỵ thú tàng,
Tảo vãn lão thiên khai Phật nhật,
Thông môn đào lý lộng xuân quang.

Dịch nghĩa

Phong cảnh Phúc Đường thật đã thoáng đãng,
Nhờ có ngọn gió thiền vi vu mát rượi.
Giậu đổ tiêu điều, nảy chồ măng gầy,
Sân cổng thâm u kề gốc thông hoang.
Chưa gặp thời thịnh để cho người hiền xuất hiện.
Hãy mừng chốn rừng sâu có muông thú lành ẩn.
Sớm muộn trời già cũng mở ra mặt trời Phật,
Suốt từ ngõ vào, đào mận đùa giỡn ánh xuân.

Bản dịch của Huệ Chi

Quang cảnh Phúc Đường thoáng đãng sao,
Gió thiền mát rượi thổi lao xao.
Rào xiêu, măng võ trồi lưng giậu,
Sân rợp, thông hoang sát cổng vào.
Người giỏi đang chờ thay vận tốt,
Thú lành còn ẩn giữa non cao,
Trời già, sớm muộn phô vầng nhật,
Khắp ngõ, tia xuân ánh mận đào.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tuệ Trung thượng sĩ » Phúc Đường cảnh vật